Maud Frykberg
  Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg  
Maud Frykberg
  Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg  
  Maud Frykberg Maud Frykberg
Maud Frykberg - Krukmakeriet
Maud Frykberg

Kuben Konst och Form, Örebro
Kurser och Workshops på:
   - Formakademien i Lidköping
   - Konstfack i Stockholm
   - Cebex Stockholm
Kurs i glasgjutning på Uterm, Kolmården
Seminarium i papperslera i Mandal, Norge
Seminarium i självbrännande skulptur i regi av HDK och Rörstrand med Nina Hole
Nyteks workshop i Indisk keramisk teknik -att bygga stort
Kurs i afrikansk traditionell keramik, Malawi
Kurs för David Roberts i nakenraku-teknik, Toscana

Maud Frykberg  
Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg Maud Frykberg
Maud Frykberg Maud Frykberg
hafnium